Arxiu del mes de març 2013

Ampliació dels jardins Puig Pujadas

06-03-2013
x
En aquests moments, l’Ajuntament de Figueres, Fisersa Ecoserveis i una empresa constructora estem apliant els jardins Puig Pujades, darrere del Teatre Jardí. D’aquesta manera, la ciutat de Figueres guanyarà prop de 1.300 metres quadrats d’espais verds.
Es tracta d’un projecte municipal en el qual estan intervenint un bon nombre de tècnics municipals. Aquestes obres, que varen començar durant el mes de novembre de 2012, estaran llestes a mitjan abril d’enguany. Això permetrà, a través d’una porta, accedir als jardins del Consell Comarcal.
Pel que fa a la vegetació, conservem tots els plataners de l’espai, un llorer i dos tarongers agres, així com la vegetació espontània d’acants sota els plataners. Com a vegetació nova, hi plantarem marfulls, tarongers, un magraner exemplar i hortènsies. També hi col·locarem plantes enfiladisses (buguenvíl·lea, parra verge, llesamí de fulla gran i heures), que donaran cobriment als murs i reixat metàl·lic. També hi haurà dos espais de prat.
Nosaltres, des d’Ecoserveis, aportem la mà d’obra de plantació.