Arxiu del mes de març 2012

Comença l’abril, noves flors

29-03-2012

Després d’un cru hivern, curt però intens, la primavera ha brotat amb força. A Figueres, hem pogut recuperar les gespes (algunes encara estan en procés), i les flors van prenent el màxim esplendor. Per exemple, les violes grogues de la plaça Ernest Vila.

Aquest any experimentarem amb espècies noves. Es treballarà amb espècies usualment poc utilitzades a la ciutat, com bulboses del tipus anèmones, Gypsophilla (flor de fer rams), dàlies , amb plantes com Silene, hortènsies, Pennisetum, calèndules, d’entre d’altres.

Si les voleu visitar, les Silene pendula es troben a les jardineres del final del C/Nou. En aquests moments n’hi ha poques (a causa del vandalisme!). També, com alguns de vosaltres ja sabeu, a Figueres hi trobem la varietat Silene sennenii endèmica, al camí circumdant del Castell de St Ferran. Aquesta és objectiu de nombrosos estudis i el seu cognom fa referència al mestre germà Sennen, botànic descobridor d’aquesta varietat.

Les anèmones es plantaran al llarg de la setmana vinent sota els pins de la plaça Ernest Vila. Esperem que aquest tipus de bulbosa doni el resultat esperat, ja que les condicions d’aquesta plaça són les ideals pel seu creixement.

Intentem fer agradable la ciutat cultivant un bon nombre d’espècies, esperant de donar noves textures i combinacions i augmentant la biodiversitat.

A l’avinguda Pirineus, Prunus cerassifera pissardii

13-03-2012
Durant aquests dies de març estem gaudint de la floració dels Prunus cerassifera pissardii de l’Avinguda Pirineus. En aquests moments, estan florits i d’una manera espectacular. Després de la floració, donaran unes petites prunes que són comestibles.
x