Arxiu del mes de febrer 2013

Actuació al castell de Sant Ferran: conservació de la població endèmica

02-02-2013

En aquests moments estem duent a terme un important projecte en el castell de Sant Ferran. Es tracta d’unes actuacions per conservar la subpoblació endèmica Silene sennenii.

Primerament, cal retirar arbusts com argelagues, ginestes i espinavesses; així, augmenta la superfície de prat (l’hàbitat favorable per a Silene sennenii). El manteniment d’aquest prat (és a dir, evitar que creixin de nou els arbusts) es farà a través d’un ramat d’ovelles.

L’objectiu de tot plegat és garantir el manteniment dels fenassars (pastures de fenassos) als glacis del castell de Sant Ferran. D’aquesta manera, es pretén que els fenassos quedin com a comunitats herbàcies ben constituïdes. Així, quedaran eliminades les plantes llenyoses arbustives i arbòries que s’hi estableixen en el procés de successió vegetal.

Fotografia superior: espai dels glacis on s’ha dut a terme l’actuació.
Fotografia inferior: cartell explicatiu del projecte.