Agostament – jardineria d’agost

Durant el mes d’agost, les tasques bàsiques dels jardiners són bàsicament les de regar (per pal·liar la sequedat de l’ambient) i segar gespes. Amb aquestes tasques bàsiques s’intenta lluitar al màxim contra la sequedat ambiental, nefasta per al creixement ufanós de les plantes.

Molta gent es pregunta per què a moltes ciutats durant l’estiu hi tenen una bonica ufana de flors als balcons i, en canvi, no és així a Figueres. La resposta és senzilla: la manca d’humitat ambiental, que és molt notòria, i a la ciutat de Figueres s’hi crea un microclima molt acotat. A alguns pobles de l’altra banda de l’Albera hi bufa tramuntana, però estan a la cara nord, que sempre és més fresca i humida que el vessant sud. Els pobles costaners tenen l’avantatge de gaudir d’humitat i regulació de la temperatura mitjançant el mar. En canvi, les capitals d’interior com Figueres tenen el handicap de tenir un microclima marcadament més continental, i cal tenir en compte que a Figueres hi influeix aquest vent cremador anomenat tramuntana.

Leave a Reply