S’acaba la replantació d’arbrat

La brigada de parcs i jardins està acabant de plantar les reposicions de baixes d’arbrat. Durant aquest any 2011 s’han hagut de reposar un total de 271 arbres en tota la ciutat.

D’aquests arbres, 46 unitats han estat de nova plantació, mentre que la resta són baixa per causa d’accidents de trànsit o bé per males condicions del sòl.

Depenent de la zona, l’arbrat urbà viu en condicions molt dures d’estrès. Per norma, sol morir abans que un arbre de la mateixa espècie plantat en un tipus de sòl menys compactat.

Des de l’abril fins a l’octubre Ecoserveis dóna un servei de reg mitjançant camió cuba a tots els arbres plantats que no disposen de reg automàtic, aplica un producte a base d’aminoàcids i microelements per afavorir l’arrelament i disminuir l’estrès postplantació.

Aquest any 2011 s’ha substituït arbrat de les espècies Catalpa bignonioides i Acer negundo, ja molt envellits, per Prunus pissardii, plataners, troanes i algun taronger ben guarnit, entre d’altres.

Til·lers_Avda_Paisos_Catalans Març_2011

Tarongers C Gonzalez de Soto Març 2011

A dalt, til·lers a l'Avda. Països Catalans. A baix, tarongers al c/ González de Soto

Leave a Reply