Combatre el pugó

Per tal de combatre el pugó als arbres, durant aquest mes de juliol hem alliberat fauna auxiliar. Aquest és un dels mètodes de control de plagues dins la lluita biològica. D’aquesta manera, s’evita el pugó a alguns arbres, com són els til.lers i les alzines. Es fan alliberaments per tal que els dos antagonistes es desenvolupin ensems.
Ja fa uns quants anys que la ciutat de Figueres va ser pionera en aquest sentit, amb resultats positius: de la melassa que fabrica el pugó en arbrat, no n’hem tingut més.
Altres plagues, com la psil.la o el tigre del plàtan, costen més de controlar que el pugó, ja que la biologia d’aquestes dues plagues té pics molt alts de desenvolupament, la qual cosa provoca que la fauna auxiliar aplicada no pugui dominar. Això causa algunes molèsties als veïns (a causa de la melassa o la mateixa presència de la plaga).
L’antagonista del pugó (àfids en general) utilitzat a Figueres s’anomena Aphidius colemani. És una petita vespa que parasita les larves del pugó ponent els seus ous dins de les larves del pugó, de tal manera que impedeix que aquest es desenvolupi.
Des de fa anys s’ha estat aplicant aquest mètode de control de plagues i els resultats han estat positius, de tal manera que esperem que els resultats d’enguany siguin els mateixos.
Bon estiu!

Leave a Reply