> Com

Cercador

foto2Els continguts d'aquest aplicatiu procedeixen de dades extretes de mesos  de feina i  recopilació de dades, així com un continuat treball de camp realitzat pels tècnics de Fisersa Ecoserveis, SA.

El sistema emprat ha estat mitjançant les bases cartogràfiques municipals procedents del ICC de la màxima resolució disponible. S'ha delimitat perimetralment els àmbits de cadascuna de les superfícies verdes, i s'ha  complementat anant a cadascuna de les ubicacions a mesurar unitàriament les distribucions interiors de les diverses tipologies de superfícies vegetals o constructives dels espais verds.

Aquesta informació també s'ha complementat amb gairebé 2.000 fotografies de camp realitzades en el moment en que s'ha realitzat aquestes mesures.  

Seguidament s'ha digitalitzat a una precisió d'escala 1:500, mitjançant un programa de SIG de sobretaula, codificant cada una de les unitats descrites. Posteriorment tot aquest volum de dades s'ha traspassat al nou sistema desenvolupat per fer accessible via web tant el plànols com les informacions associades, podent obtenir així informacions  geomètriques com la superfície en metres quadrats, calculades automàticament per l'aplicatiu, així com poder seleccionar elements gràfics en funció de les seves característiques.

Cal aclarir que no es tracta d'una descripció topogràfica dels espais verds i que per tant no es pot utilitzar a tal efecte, sinó que pretén ésser una eina de quantificació i qualificació dels elements vegetals i constructius dels espais verds de la població, que ha de servir als  diversos responsables i tècnics programar, controlar els treballs de manteniment i millora,  que sobre ells cal realitzar de forma constant, alhora que permet compartir aquesta informació a tots els ciutadans.

Ajuntament de Figueres | Plaça de l'Ajuntament, 12 | 17600 Figueres - Alt Empordà | Tel. 972 032 200 | ecoserveis@fisersa.es | nota legal
Realització: iglésiesassociats