Lluita biològica i endoteràpia, contra plagues

La lluita contra plagues mitjançant fauna auxiliar és un bon mètode per a controlar el nivell d’insectes i/o àcars perjudicials per a les plantes. Enguany s’ha optat pels Aphidius colemani per tal de controlar la presència de pugó en els til·lers i els carpinus que volten la plaça Catalunya. Amb l’acció d’aquests depredadors naturals, s’aconsegueix controlar el nivell de plaga a una límits acceptables, evitant de fer aplicacions amb canó de fitosanitaris, la qual cosa podria ser perjudicial per a la salut dels veïns.

Una altra tècnica utilitzada per al control de plagues és l’endoteràpia: s’injecta insecticida a la saba de l’arbre mitjançant un catèter. Així, els insectes picadors, en xuclar aquesta saba, amb l’insecticida moren. Aquesta tècnica és perfectament compatible amb la lluita biològica, ja que és totalment selectiva contra els insectes perjudicials.
Mitjançant aquesta tècnica s’estan controlant plagues a Figueres com el pugó, el tigre del plàtan i la Cameraria dels castanyers d’Índies, entre d’altres.
Per a les avantatges sobre el mètode de la lluita biològica de plagues, vegeu aquest breu vídeo:

Per a més informació sobre l’Aphidius colemani, cliqueu aquí.

Leave a Reply