Preparant la ressembrada

Aprofitant el clima benigne d’aquest inici de tardor, la brigada de Parcs i jardins començarà en breu la ressembrada de gespes. Aquesta feina consisteix en aportar nova llavor per tal que la gespa es regeneri i pugui lluir tot un any més. D’aquesta manera, augmenta la presència de la gramínia, en detriment de la flora espontània.

D’altra banda, en les gespes que han creat un coixí d’arrels que es va engruixint i provoca que l’aigua, l’adob i l’aire no puguin penetrar correctament, s’hi està efectuant una tasca anomenada “escarificat” i “punxat“, que culminarà amb una ressembrada i posterior adobat quan la nova gespa ja estigui arrelada.

Per a saber una mica més sobre l’escarificat, cliqueu aquí.

Leave a Reply