Estem adobant les gespes

Dins el programa anual d’adobat, hem escollit un adob anomenat d’alliberació lenta. S’hi aplica també una fórmula que combina urea amb altres formes nítriques. Amb aquest adob, es satisfan les necessitats de nutrients per poder tenir unes gespes ben verdes durant tota la temporada d’estiu i tardor.

Leave a Reply